Posts tagged “NDF consultants

Camp Crame: PAHAYAG NG PAKIKIISA SA PAMBANSANG ARAW NG PAGKILOS PARA SA PAGPAPALAYA SA MORONG 43 AT LAHAT NG MGA BILANGGONG PULITIKAL

SETYEMBRE 17, 2010

Militanteng pagbati!

Ang mga bilanggong pulitikal sa kampo Crame ay lubusang sumusuporta sa dumadagundong na panawagang palayain na ang Morong 43 at ang iba pang mga bilanggong pulitikal na umaabot na ngayon sa sa 388 sa buong bansa.

Aktibong lalahok kami sa Pambansang Araw ng Pagkilos (National Day of action ) sa ika-17 ng Setyembre 2010 sa pamamagitan ng aming pakikiisa sa isang araw ng pagpapagutom (fasting) upang ipaalala sa sambayanang Pilipino ang madilim na yugto ng bansa noong batas militar ng pasistang diktadurang US-Marcos, tatlumpu’t walong taon na ang nakaaraan.

Sa ngayon ,na ipinangangalandakan ng gubyernong Aquino na tinatahak nito ang “tuwid na daan,” isang malaking hamon sa kanya na itaguyod at respetuhin ang mga karapatang pantao sa pagpapatibay ng pag-papalaya sa Morong 43 at sa lahat ng mga bilanggong pulitikal lalupa`t ang kanyang ama ,ang yumaong Ninoy Aquino ay isa ring dating bilanggong pulitikal at ang kanyang ina,ang yumaong dating Pangulong Cory Aquino na nakagawa ng isang hakbang ng kabutihan sa pagsisimula ng kanyang pagkapangulo.

Marubdob kaming nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kamag-anakan,mga tagasuporta at mga tagapagtaguyod ng mga karapatang pantao na walang pagod at pursigidong isinusulong ang kampanya para makamit ang hustisya at kagyat na pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal partikular ang Morong 43 na naging biktima ng iligal na pang-aaresto, tortyur at iligal na pagkakulong sa matagal nang panahon.

Nananawagan din kami na huwag nating lubayan ang militanteng pagkilos para makamit ang mga panimulang tagumpay tulad ng pagigiit ng ating hanay na payagang mailagay sa “hospital arrest” ang kasamang kapapanganak lamang noong Hulyo para maalagaaan ang kanyang anak sa loob ng anim na buwan. Nauna rito,ang nakamit nating munting tagumpay nang ilipat sa sibilyan na kulungan ang 38 manggagawang pangkalusugan mula sa Camp Capinpin.

Lubusan kaming umaasa na sa mahigpit nating pagkakaisa sa buhay at kamatayang pakikibakang ito ay makakamit natin ang ganap na paglaya sa kamay ng mga kaaway ng sambayanan at maglalatag ng landas na tatahakin natin para sa makastysayang pagsusulong ng pakikibaka para sa tunay na pambansang kalayaan at dewmokrasya!

Kagyat na palayain ang Morong 43!

Palayain ang lahat ng mga bilanggong pulitikal!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!

Sa Tagumpay ng Pakikibaka,

Prospero F.Agudo Jovencio Balweg

Diego Samontesa

Charito Sarmiento Eduardo O.Sarmiento

Eduardo R. Serrano