Posts tagged “bohol

September8: Statement of Political Prisoners in Bohol

Statement of Political Prisoners in Bohol

We, political prisoners in Bohol, are calling on the government of Pres. Benigno Aquino III to free all political prisoners in the country who were victims of gross human rights violations and political persecution, and corruption of the past administration of Gloria Macapagal Arroyo.

In the province of Bohol, there are five political prisoners who are languishing inside jails for more than eight years because of fabricated and baseless charges. Five of us are leaders of peasant organizations, while one of us was arrested this year on charges of rebellion.

We are in solidarity with all progressive organizations and groups who are calling for the immediate release of the group of health workers and professionals known collectively as the Morong 43. They are volunteer health workers who have chosen to serve the marginalized and impoverished sectors in society, but they were falsely charged with cases of rebellion and illiegal possession of fire arms a spart of the legal offensives of the Arroyo administration. They were illegally arrested last February 6, 2010 in Morong Rizal, and they were tortured for days. Two of them were pregnant during the time of their arrest, one gave birth while she was detained.

We are calling for the immediate and serious resumption of the formal peace talks between the Government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front to further talks on the roots of the civil war in the Philippines.

Scrap Oplan Bantay Laya! We are calling on Pres. Aquino’s government to scrap this anti-insurgency policy being implemented by the military which served as a blueprint for the victimization of more than 1,000 victims of extra-judicial killings, more than 200 victims of enforced disappearances, more than 300 political prisoners at thousands of those whose human rights were violated.

Resume GRP-NDF Peace Talks!
Free all political prisoners! Free Morong 43!
Scrap Oplan Bantay Laya!

Signed:
Florencio Quiño
Antonio Sanchez
Edwin Lofranco
Ruben Busalanan
Rodrigo Mejias
Elpedio Tagsip

Note: The six political prisoners in Bohol are currently in hunger strike to call for the immediate release of Morong 43 and all political prisoners.

Pahayag mula sa mga Bilanggong Pulitikal sa Bohol

Kaming mga bilanggong pulitikal sa Bohol ay nananawagan sa bagong pamahalaan ni Presidente Benigno Aquino III na palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal sa buong bansa na naging biktima ng mabangis na panunupil at korupsyon ng nagdaan administrasyon.

Dito sa probinsya ng Bohol, mayroong limang bilanggong politikal na naghihirap sa loob ng kulungan nang mahigit walong taong dahil sa mga gawa-gawang kasong. Ang lima ay mga lider ng mga organisasyon ng mga magsasaka sa Bohol. May isang hinuli nito ngayong taon sa kasong rebelyon.

Kami rin ay nakikiisa sa lahat na progresibong organisasyon at grupo ng mamamayan na nananawagan ngayon sa kagyat na pagpapalaya sa tinataguriang Morong 43. Silang mga naglilingkod sa mga mahihirap sa pamamagitan ng boluntaryong serbisyong pangkalusugan ay inaakusahan ng kasong rebelyon at iligal na pagdadala ng armas at bala bilang kabahagi ng ligal na opensiba noong nakaraang rehimeng Arroyo. Sila ay iligal na inaresto noong Pebrero 6, 2010 sa Morong, Rizal, at tinortyur. Ang dalawa sa kanila ay buntis at ang isa ay nanganak na habang nakadetine.

Ipinapanawagan din naming ang seryosong pagbalik sa pormal na pag-uusap para sa kapayapaan sa pamamagitan ng gobyernong Aquino at ng National Democratic Front upang matalakay ang ugat ng giyera-sibil sa bansa.

Ipinapanawagan naming na itigil at ibasura ang Oplan Bantay Laya na isang kontra-insurhensyang programa na ipinapatupad ng militar pagkaupo ng rehimeng Arroyo. Ito ay ipinagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ito ay naging dahilan sa pagtaas sa mahigit sa isang libo ang bilang ng mga pinaslang, higit sa dalawang daang biktima ng pagdukot at sapilitang pagkawala, mahigit tatlong daang bilanggong pulitikal at libo-libong biktima ng paglabag sa karapatang pantao.

Ibalik ang usapang pangkapayapaan!
Palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal! Palayain ang Morong 43!
Ibasura ang Oplan Bantay Laya!

Signed:
Florencio Quiño
Antonio Sanchez
Edwin Lofranco
Ruben Busalanan
Rodrigo Mejias
Elpedio Tagsip

Note: Ang anim na bilanggong pulitikal sa Bohol ay kasalakuyang naka-hunger strike para ipanawagan ang pagpapalaya sa Morong 43 at lahat ng bilanggong pulitikal sa buong bansa.


September 9,2010: SELDA CONDEMNS TRUMPED UP CHARGES AGAINST PROGRESSIVE PARTYLISTS AND ORGANIZATIONS

Fr. Dionito Cabillas, National Secretariat of the Samahan ng mga Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Para sa Amnestiya (SELDA), today decried the latest spate of cases filed by the military and police against at least four leaders of progressive partylists and organizations in the Bicol Region as “fabrications of militarist minds” meant to intensify the harassment against the organizations in the region.

Charges of multiple murder, frustrated murder, multiple carnapping and malicious mischief were filed against Felix Paz, chairman of Kilusang Magbubukid ng Pilipinas-Bikol (KMP-Bikol), Leo Caballero, spokesperson of Derechos Obrero,  Jariz Vida, secretary general of BAYAN-Muna-Camarines Sur and Joe Pernia, chairman of BAYAN Muna-Bicol, among others.

“As long as Oplan Bantay , the counter-insurgency plan of the Arroyo government, is the same blueprint adopted by the Aquino administration, trumped up charges and criminalization of so-called political offenses are bound to continue. Oplan Bantay Laya has resulted to the illegal arrests, torture and detention of more than 300 political prisoners under the Arroyo regime, including the Morong 43,” Cabillas stated.

Cabillas expressed the support of their organization for the recent hunger strike conducted by eight political prisoners in Bohol and two political prisoners in Danao City, Cebu calling on Pres. Aquino for the immediate release of the Morong 43 and all political prisoners as well as the immediate scrapping of the Oplan Bantay Laya.

“Oplan Bantay Laya should be immediately scrapped. We do not need statements paying lip-service to human rights while activists, partylist leaders and leaders from the marginalized communities,” Cabillas ended.


September 8,2010:Statement of Political Prisonersin Bohol

We, political prisoners in Bohol, are calling on the government of Pres. Benigno Aquino III to free all political prisoners in the country who were victims of gross human rights violations and political persecution, and corruption of the past administration of Gloria Macapagal Arroyo.

In the province of Bohol, there are five political prisoners who are languishing inside jails for more than eight years because of fabricated and baseless charges. Five of us are leaders of peasant organizations, while one of us was arrested this year on charges of rebellion.

We are in solidarity with all progressive organizations and groups who are calling for the immediate release of the group of health workers and professionals known collectively as the Morong 43. They are volunteer health workers who have chosen to serve the marginalized and impoverished sectors in society, but they were falsely charged with cases of rebellion and illiegal possession of fire arms a spart of the legal offensives of the Arroyo administration. They were illegally arrested last February 6, 2010 in Morong Rizal, and they were tortured for days. Two of them were pregnant during the time of their arrest, one gave birth while she was detained.

We are calling for the immediate and serious resumption of the formal peace talks between the Government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front to further talks on the roots of the civil war in the Philippines.

Scrap Oplan Bantay Laya! We are calling on Pres. Aquino’s government to scrap this anti-insurgency policy being implemented by the military which served as a blueprint for the victimization of more than 1,000 victims of extra-judicial killings, more than 200 victims of enforced disappearances, more than 300 political prisoners at thousands of those whose human rights were violated.

Resume GRP-NDF Peace Talks!

Free all political prisoners! Free Morong 43!

Scrap Oplan Bantay Laya!

Signed:

Florencio Quiño

Antonio Sanchez

Edwin Lofranco

Ruben Busalanan

Rodrigo Mejias

Elpedio Tagsip

Note: The six political prisoners in Bohol are currently in hunger strike to call for the immediate release of Morong 43 and all political prisoners.