Mga Gabay sa Paggawa ng Salaysay o Affidavit

Mga Gabay sa Paggawa ng Salaysay o Affidavit Kaugnay ng Paghahain ng Claim sa Ilalim ng “Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013”

Inihanda ni Atty. Rachel Pastores | Public Interest Law Center

Mga dapat tandaan at siguraduhing nakapaloob sa salaysay o affidavit:

1. Sabihin kung isa sa claimant o direct action plaintiff sa class action suit laban kay Ferdinand Marcos na isinampa sa US Federal District Court of Honolulu, Hawaii;

2. Mga partikular na paglabag na dinanas. Ito ay maaaring alinman sa mga sumusunod:

– summary execution or killing;

– enforced or involuntary disappearance;

– torture;

– physical injury;

– rape;

– sexual abuse;

– illegal search;

– warrantless or illegal arrest;

– illegal detention; at

– iba pang paglabag

NOTE: Lahat ng dinanas ay maaaring ilagay.

3. Ang petsa ng paglabag ay nangyari sa pagitan ng September 21, 1972 at February 25, 1986.

4. Ang gumawa ng paglabag ay state forces or agents of the state.

5. Detelyadong salaysay ng mga dinanas na paglabag sa karapatang pantao. Maaaring isama sa salaysay ang nakita o naging saksi sa mga paglabag na ginawa sa kapwa biktima. Sa ganitong paraan, ang salaysay ay maaaring maging supporting document ng ibang claimant.

6. Ihanay ang mga dokumentong magbibigay suporta sa claim tulad ng:

– Newsclippings;

– Medical records;

– Death certificate;

– Mga larawan;

– Salaysay ng ibang tao o kapwa biktima;

– ASSO, PDA o PCO Orders

7. Ang layunin ng salaysay o claim ay:

– Mabigyan ng hustisya ang dinanas na karahasan sa ilalim ng diktadurang Ferdinand Marcos;

– Ma-RECOGNIZE na ang claimant ay isang biktima ng human rights violation ng diktadurang Marcos;

– Mabigyan ng REPARATION o bayad pinsala (pinansyal at hindi pinansyal) mula sa gobyerno dahil sa mga karahasang dinanas sa ilalim ng diktadurang Marcos.

 

Mga Ilang Paglilinaw

1. Ano ang maaaring i-claim sa ilalim ng “HUMAN RIGHTS VICTIMS REPARATION AND RECOGNITION ACT OF 2013”?

– Reparation – o pagbabayad pinsala (pinansyal at hindi pinansyal) ng gobyerno sa mga dinanas na paglabag sa karapatang pantao mula sa diktadurang Ferdinand Marcos mula September 21, 1972 hanggang February 25, 1986; at

Recognition – na ang claimant ay biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng diktadurang Ferdinand Marcos mula September 21, 1972 hanggang February 25, 1986.

2. Sino ang RECOGNIZED na ng gobyerno na biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng diktadurang Ferdinand Marcos mula September 21, 1972 hanggang February 25, 1986?

– Ang mga claimants at direct action plaintiffs sa class action suit laban kay Ferdinand Marcos na isinampa sa US Federal District Court of Honolulu, Hawaii;

– Ang mga nirecognize ng Bantayog Ng Mga Bayani Foundation na biktima ng paglabag sa karapatang pantao.

3. Anong ibig sabihin kung recognized na ang Human Rights Victim?

– Ibig sabihin hindi na nila kailangan patunayan na sila ay biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng diktadurang Ferdinand Marcos sa pagitan ng September 21, 1972 hanggang February 25, 1986.

– Ang kailangan na lamang nilang isalaysay ay ang detalyadong kwento ng paglabag upang ma-evaluate ng Board ang ibibigay sa kanilang halaga ng bayad pinsala o reparation.

– Sa kabilang banda, ang HINDI PA RECOGNIZED na Human Rights Violation Victim ay may pagkakataong mag-hain ng claim sa Board at ma-recognize na Human Rights Violation Victim.

– Ang isang RECOGNIZED na human rights violation victim ay maaaring mag-hain ng claim para sa REPARATION o bayad pinsala sa karahasang dinanas.

4. Kung ang mismong biktima naman ay namatay, nawawala (biktima ng sapilitang pagkawala), hindi na kayang gumampan (incapacitated) (hal. dulot ng malubhang sakit), sino ang maaaring magsampa ng claim?

Ang legal heirs o tagapagmana ng biktima ang maaaring maghain ng claim.

Sino ang legal heirs o tagapagmana:

– Kung ang biktima (namatay, missing o incapacitated) ay asawa – ang buhay na asawa o anak ang tinuturing ng tagapagmana; kung walang asawa at anak, ang magulang ang tagapagmana; kung wala na ang magulang, ang mga kapatid ang maaring maging representative; ang legal na tagapagmana ay ayon sa nabanggit na pagkakasunod-sunod;

– Ang mga tagapagmana ng namatay o nawawala ang maaaring magbigay ng salaysay kaugnay sa nangyari sa biktima.

5. Sino ang maaaring tumanggap ng bayad pinsala o reparation?

– Ang mismong Human Rights Violation Victim;

– Ang legal na tagapagmana o administrador ng estate kung ang biktima ay patay na o nawawala pa rin;

– Kung ang biktima ay di na kayang gumampan o incapacitated, maaari itong gumawa ng Special Power of Attorney at magtalaga ng  attorney-in-fact na siyang kukuha ng bayad pinsala o reparation.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s